8.10.2020

"Ja kaboom kuuluu siniviivalta, kun Turtiainen laittaa kiekon sisään!"