Ketterän Mikko Haaparannalle viiden ottelun pelikielto

15.4.2024
Ketterän Mikko Haaparannalle viiden ottelun pelikielto

12.4. IPK – Ketterä

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Mikko Haaparannalle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n pelaaja saa kiekon puolustusalueellaan. Ylittäessään puolustusalueen siniviivan pelaaja pelaa kiekon keskikaistalta laitaan jääden seuraamaan syöttönsä perään. Selvästi kiekosta luopumisen jälkeen tilanteeseen tulee sivusuunnasta Ketterän Mikko Haaparanta, joka taklaa kyseistä pelaajaa. Saadun selvityksen mukaan taklaustilanteessa Haaparannan kyynärvarsi nousee siten, että se osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaus suoritetaan kohotetulla kyynärvarella, mikä osaltaan aiheuttaa kontaktin voiman kohdistumisen nimenomaisesti pään alueelle. Edelleen asiassa tulee huomioida, että taklaus suoritetaan selvästi sen jälkeen, kun vastustaja on jo luopunut kiekosta eikä siten ole enää taklattavissa. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan on tullut tiedostaa tältä osin vastustajan haavoittuva asema. Kurinpitoryhmä toteaa tilanteen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa on konkretisoitunut vastustajan pelaajan loukkaantumisena.

Ketterän Mikko Haaparannalle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: