Hermeksen Elliot Cederbergille yhden ottelun pelikielto

31.3.2024
Hermeksen Elliot Cederbergille yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Elliot Cederbergille iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Hermeksen pelaaja kuljettaa kiekkoa omalta puolustusalueelta ylöspäin. Keskialueelle saavuttaessa häntä takakarvaa IPK:n pelaaja, joka saa riistettyä kiekon kääntäen suunnan välittömästi takaisin kohti Hermeksen kenttäpäätyä. Tilanteeseen tulee oman puolustusalueen suunnalta Hermeksen Elliot Cederberg, joka päätyy tosiasiallisesti taklaamaan kyseistä IPK:n pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että kontaktissa Cederbergin kohotetut käsivarret osuvat suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Taklaavan pelaajan vauhtia ei voida pitää tilanteesta kovinkaan kovana. Edelleen on sinänsä selvää, että tilanne tulee tämän eteen eteen verraten nopeasti. Kurinpitoryhmä kuitenkin katsoo, että taklaavalla pelaajalla olisi ollut mahdollisuus pelata tilanne huolellisemmin. Ottaen huomioon, että kontakti suoritetaan selvästi kohotetuin käsivarsin ja että se osuu suoraan päähän, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

Kurinpitoryhmä katsoo teon olleen yhden (1) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan kun kurinpitokäsittelyssä olevan sääntörikkomuksen katsotaan olevan yli yhden ottelun pelikiellon arvoinen, otetaan rangaistusharkinnassa tarkasteluun pelaajan kurinpitohistoria Mestiksessä ja muissa Jääkiekkoliiton alaisissa sarjoissa kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kaudelta. Edellä todettu perusteella tässä tapauksessa pelaajan kurinpitohistoriaa ei huomioida.

Elliot Cederbergille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: