RoKin Eemeli Virtaselle kolmen ottelun pelikielto

26.3.2024
RoKin Eemeli Virtaselle kolmen ottelun pelikielto

22.3. IPK – RoKi

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Eemeli Virtaselle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n pelaaja nousee kiekollisena pelaajana RoKin puolustusalueelle leikaten laidan suunnalta keskikaistalle ja pyrkien pitämään kiekon hallussaan vastustajan pelaajien paineistaessa häntä mailoillaan. Rokin pelaajan onnistuttua mailiahäirinnällä irroittamaan kiekon IPK:n pelaajan hallusta, tulee tilanteeseen keskikaistaa pitkin niin ikään RoKin Eemeli Virtanen, joka taklaa kyseistä IPK:n pelaajaa painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu vielä taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunasta. Edelleen taklaajan asento ei kohoa taklaustilanteessa. Asiassa esitetyn perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että Virtanen suorittaa taklauksen siinä vaiheessa, kun taklattu pelaaja on juuri ennen taklausta ollut edellä kuvatulla tavalla selkäesti haavoittuvassa asennossa. Tällöin taklaajalla voidaan katsoa olevan korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa sääntöjen sallimissa rajoissa. Edelleen tulee ottaa huomioon, että tilanteessa painavan taklauksen suurin voima kohdistuu nimenomaisesti vastustajan päähän.

Edellä todettu huomioiden RoKin Eemeli Virtaselle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: