RoKin Valtteri Lindroosille yhden ottelun pelikielto

13.3.2024
RoKin Valtteri Lindroosille yhden ottelun pelikielto

11.3. RoKi – Kiekko-Vantaa

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Valtteri Lindroosille iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Vantaan pelaaja luistelee kiekollisena omalta puolustusalueelta kohti keskialuetta. Hieman ennen siniviivaa pelaaja menettää osin kiekon hallinnan pyrkien saamaan kiekkoa jalalla haltuunsa ja tässä yhteydessä siirtäen katseensa alas kohti kiekkoa. Siniviivan tuntumassa tilanteeseen tulee sivusuunnasta RoKin Valtteri Lindroos, joka päätyy tosiasiallisesti taklaamaan kyseistä K-Vantaan pelaajaa. Kontakti kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että kontaktissa Lindroosin olkapään seutu osuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä on ottanut asiassa huomioon, ettei taklaavan pelaajan asento nouse kontaktissa. Edelleen voidaan todeta, että taklaava pelaaja ei vie kontaktia täydellä voimalla loppuun. Kuitenkin on selvää, että kontakti osuu kohtalaisen tuntuvalla voimalla nimenomaisesti vastustajan päähän. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavalla pelaajalla olisi ollut aikaa pelata tilanne huolellisemmin ja välttää edellä kuvattu päähän kohdistunut osuma. Kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

RoKin Valtteri Lindroosille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: