RoKin Lauri Heinolle yhden ottelun pelikielto

6.2.2024
RoKin Lauri Heinolle yhden ottelun pelikielto

3.2. RoKi – Kiekko-Espoo

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Lauri Heinolle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKin Lauri Heino koittaa saada kiekkoa haltuun omalla puolustusalueellaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Tilanteeseen tulee niin ikään K-Espoon pelaaja, jota Heino päätyy tosiasiallisesti taklaamaan. Tässä yhteydessä Heinon kädet nousevat siinä määrin, että hänen poikittaisotteessa oleva mailansa osuu verraten matalassa asennossa olevaa vastustajaa vastustaa kasvojen seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa kyseisen tilanteen tulleen taklaavan pelaajan eteen verraten nopeasti, mikä on voinut johtaa reaktiomaiseen toimintaan tilanteessa. Kuitenkin vaikka tietyt pelitilanteet tulevat eteen nopeasti ja yllättäen, on jokainen pelaaja lähtökohtaisesti vastuussa omasta mailankäytöstään. Ottaen huomioon, että isku suoritetaan poikittaisella mailaotteella kasvojen seudulle, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee tuomita lisäseuraamus.

Pelaajan / toimihenkilön kurinpitohistoria

Pelaajan tai toimihenkilön kurinpitohistorialla on vaikutus rangaistuksen pituuteen. Kun kurinpitokäsittelyssä olevan sääntörikkomuksen katsotaan olevan yli yhden ottelun pelikiellon arvoinen, otetaan rangaistusharkinnassa tarkasteluun pelaajan kurinpitohistoria Mestiksessä ja muissa Jääkiekkoliiton alaisissa sarjoissa kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kaudelta.

RoKin Lauri Heinolle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: