Ketterän Niko Liirille yhden ottelun pelikielto

16.1.2024
Ketterän Niko Liirille yhden ottelun pelikielto

12.1. TUTO – Ketterä

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Niko Liirille iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Ketterän Niko Liiri koittaa ottaa hyökkäyspään siniviivalla kiekkoa halutuun tässä kuitenkin epäonnistuen siten, että kiekko ajautuu keskialueen puolelle. Kiekkoa lähtee tavoittelemaan TUTO Hockeyn pelaaja, jota paikallaan oleva Liiri koittaa estää. Tässä yhteydessä Liirin kädet nousevat siten, että hänen poikittaisotteessa oleva mailansa osuu vastustaa kasvojen seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, että vaikka tietyt pelitilanteet tulevat eteen varsin nopeasti ja yllättäen, on jokainen pelaaja lähtökohtaisesti vastuussa omasta mailankäytöstään. Ottaen huomioon, että isku suoritetaan poikittaisella mailaotteella kasvojen seudulle, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee tuomita lisäseuraamus.

Ketterän Niko Liirille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: