Jokereiden Niclas Tenhovuorelle kahden ottelun pelikielto

6.1.2024
Jokereiden Niclas Tenhovuorelle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Jokereiden NIclas Tenhovuorelle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n pelaaja saa kiekon haltuunsa oman maalinsa takana pelaten kiekon miltei saman tien ylöspäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa häntä edestäpäin paineistamaan tullut Jokereiden Niclas Tenhovuori, joka kontaktin jälkeen kääntyy saman tien kiekon suuntaan. Taklauksen yhteydessä Tenhovuoren käsivarsi irtoaa vartalosta siten, että hänen kyynärpäänsä osuu vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Taklausta itsessään ei voida pitää erityisen voimakkaana. Kuitenkin koska päähän kohdistunut isku suoritetaan vartalosta irti olevalla kyynärpäällä, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisärangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon nimenomaisesti edellä kuvatun kyynärpääkontaktin.

Jokereiden NIclas Tenhovuorelle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: