RoKin Anton Sikorskille viiden ottelun pelikielto

3.1.2024
RoKin Anton Sikorskille viiden ottelun pelikielto

29.12. Hermes – RoKi

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Anton Sikorskille iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen perusteella tilanteessa Hermeksen pelaaja saa kiekon oman puolustuspään kulmauksessa pelaten kiekon saman tien ylöspäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa RoKin Anton Sikorski tätä painavalla taklauksella. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta ja se kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklaava pelaaja käytännössä hyppää taklaustilanteessa, mikä osaltaan vaikuttaa taklauksen osumiseen nimenomaisesti pään seudulle ja edelleen pään iskeytymiseen päätypleksiä vasten. Taklauksen voima ja edellä todettu hyppyliike huomioiden tilannetta voidaan pitää varsin vaarallisena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen neljän (4) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2022-23 määrätty lisärangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta (12.3.2023). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

RoKin Anton Sikorskille määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: