Kiekko-Vantaan Ville Rautialalle kolmen ottelun pelikielto

19.12.2023
Kiekko-Vantaan Ville Rautialalle kolmen ottelun pelikielto

16.12. Kiekko-Vantaa – RoKi

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä K-Vantaan Ville Rautialalle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKin pelaaja kamppailee kiekosta K-Vantaan pelaajan kanssa K-Vantaan kenttäpäädyssä. Tilanteeseen tulee kolmantena pelaajana K-Vantaan Ville Rautiala. Saadun selvityksen perusteella Rautialan tarkoituksena on ollut päästä vastustajan etupuolelle ja irrottaa tämä kiekosta. Asiassa esitetyn perusteella on kuitenkin selvää, että Rautiala päätyy tosiasiallisesti taklaamaan kyseistä, sinänsä taklattavissa olevaa pelaajaa, ja että taklaus osuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Taklaavan pelaajan vauhtia tilanteessa ei voida pitää kovinkaan kovana. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon kuitenkin vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että Rautiala tulee tilanteeseen kolmantena pelaajana, jolloin taklauksen kohde on ollut haavoittuvassa asennossa. Tällöin taklaavalla pelaajalla voidaan katsoa olevan korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa sääntöjen sallimissa rajoissa. Edelleen tulee ottaa huomioon, että taklaustilanteessa suurin voima kohdistuu nimenomaisesti vastustajan päähän aiheuttaen pään iskeytymisen laitaa vasten.

Edellä todettu huomioiden K-Vantaan Ville Rautialalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: