Kiekko-Espoon Erno Hopposelle yhden ottelun pelikielto

12.12.2023
Kiekko-Espoon Erno Hopposelle yhden ottelun pelikielto

8.12. Kiekko-Espoo – KeuPa HT

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä K-Espoon Erno Hopposelle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KeuPa HT:n pelaaja saa syötön keskialueen keskikaistalle. Välittömästi pelaajan saatua kiekon taklaa K-Espoon Erno Hopponen tätä sivusuunnasta tulevalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Taklaus osuu ensin vastustajan rintaan jatkuen tästä kuitenkin tuntuvalla voimalla myös päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä todetaan, osuu taklaus ensin vastustajaa rintaan. Kuitenkin itse taklaus suoritetaan sen verran kovalla voimalla, että myös päähän kohdistunutta osumaa voidaan pitää merkittävänä. Edelleen tulee huomioida, että taklaus suoritetaan sivusuunnasta siten, että vastustaja ei havaitse tulevaa taklausta. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan huolellisuusvelvoitteen korostuvan nimenomaisesti tämänkaltaisissa tilanteissa. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

K-Espoon Erno Hopposelle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: