Hermeksen Elliot Cederbergille yhden ottelun pelikielto

5.12.2023
Hermeksen Elliot Cederbergille yhden ottelun pelikielto

1.12. Hermes – Kiekko-Espoo

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Elliot Cederbergille iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 50.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja pelaa kiekon yhdellä kosketuksellaan ylöspäin omalta puolustusalueeltaan. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hermeksen Elliot Cederberg tätä edestäpäin tulevalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Juuri ennen taklausta K-Espoon pelaaja jarruttaa, minkä johdosta pelaajien jalat osuvat yhteen. Kuitenkin koska Cederberg tulee tilanteeseen polvi eteenpäin ojennettuna, suoritetaan merkittävä osa kontaktista myös polvella. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Polvikontaktin voimakkuus sekä pelaajien vastakkaiset liikeradat huomioiden kurinpitoryhmä katsoo, että tilanteesta on aiheellista määrätä lisäseuraamus.

Hermeksen Elliot Cederbergille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: