TUTOn Niclas Karjalaiselle kolmen ottelun pelikielto

24.11.2023
TUTOn Niclas Karjalaiselle kolmen ottelun pelikielto

22.11. Ketterä – TUTO

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä TUTO Hockeyn Niclas Karjalaiselle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen perusteella hyökkäysalueen suuntaan nousemassa oleva Ketterän pelaaja saa syötön keskikaistalle. Välittömästi syötön saavutettua kyseisen pelaajan, taklaa TUTO Hockeyn Niclas Karjalainen tätä etuviistosta käsin tulevalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Taklaushetkellä taklattava pelaaja on verraten matalassa peliasennossa eikä hän muuta äkillisesti peliasentoaan ennen taklausta. Saadun selvityksen perusteella on selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaavan pelaajan pelaajan asento ojentuu ylöspäin, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen päähän. Edelleen seuraamusharkinnassa tulee huomioida, että merkittävä osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajan päähän.

Edellä todettu huomioiden TUTO Hockeyn Niclas Karjalaiselle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: