Kiekko-Espoon Morten Jürgensille neljän ottelun pelikielto

4.11.2023
Kiekko-Espoon Morten Jürgensille neljän ottelun pelikielto

1.11. Kiekko-Espoo - Hermes

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä K-Espoon Morten Jurgensille iso rangaistus ja pelirangaistus väkivaltaisuudesta.

Sääntökirjan 51.1. kohdan mukaan väkivaltaisuutta on hanskat kädessä tai ilman hanskoja tapahtuva lyönti- tai iskuliike, joka normaalisti on kohdistettu vastustajan päähän tai kasvoihin, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajan kypärän pelin aikana. Edelleen sääntökirjan 51.2. kohdan mukaan päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pienen rangaistuksen pelaajalle, joka lyö kädellään tai nyrkillään vastustajaa, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajalta kypärän päästä pelin käydessä. Pelaajalle, joka on osallinen lyhyeen yhteenottoon vastustajan kanssa tai syyllistyy muuhun väkivaltaiseen tekoon, tuomitaan pieni rangaistus, kaksinkertainen pieni rangaistus tai iso rangaistus ja pelirangaistus. Pelaajaan, joka itsepintaisesti jatkaa väkivaltaisuutta, sovelletaan tappelua koskevia sääntöjä.

Sääntökirjan 46 kohdan mukaan tappeleminen ei kuulu kansainvälisen jääkiekon piirteisiin. Päätuomarin (päätuomareiden) on rangaistava pelaajia, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat nujakkaan / tappeluun, niin sanottuja "halukkaita tappelijoita" sen mukaisesti, ja heidät voidaan poistaa pelistä. Muita täydentäviä kurinpitorangaistuksia voidaan määrätä. Tappeluksi tulkitaan tilanne, jossa vähintään yksi (1) pelaaja lyö tai yrittää lyödä vastustajaa toistuvasti tai kun kaksi (2) pelaajaa painivat tavalla, joka vaikeuttaa linjatuomareiden puuttumista asiaan ja erottaa kamppailijat toisistaan. Pelaajalle, joka itsepintaisesti jatkaa tai yrittää jatkaa tappelu tai yhteenottoa sen jälkeen, kun päätuomari on käskenyt häntä lopettamaan, tai vastustaa linjatuomaria tämän hoitaessaan tehtäviään, tuomitaan päätuomarin harkinnan mukaan vähintään iso rangaistus (tappelusta) ja pelirangaistus sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia hänelle tuomitaan.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian arvioinnissa huomioon erotuomarin ja otteluvalvojan raportit, videoleikkeen sekä pelaajan vastineen. Kyseinen tilanne ei näy kokonaisuudessaan videoleikkeellä. Saadun selvityksen mukaan K-Espoon Morten Jurgens ryhtyy välittömästi aloitustilanteen jälkeen vastustajaan kohdistuvaan yksipuoliseen väkivaltaiseen käytökseen, joka on päättynyt ottelun tuomariston tullessa tilanteeseen vastustajan ollessa jo jään pinnassa. Edelleen saadun selvityksen mukaan tilanteessa toisena osapuolena ollut vastustaja ei ole vastannut väkivaltaiseen käytökseen millään tavoin, vaan pyrkinyt tilanteesta pois. Erotuomariraportin mukaan Jurgens on lyönyt tilanteessa vastustajaa toistuvasti nyrkillä pään alueelle. Edelleen otteluvalvojan raportin mukaan Jurgens on repinyt vastustajaa paidasta ja alkanut lyödä tätä ensin niin, että molemmat ovat pystyssä, ja jatkanut lyöntejä useita kertoja vastustajan kaaduttua jo jäähän. Kurinpitoryhmä katsoo, ettei edellä mainittuja raportteja ole aihetta kyseenalaistaa näiltä osin. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä toteaa, että vastustajaan kohdistuneita lyöntejä on ollut selkeästi enemmän kuin yksi, ja että ainakin osa lyönneistä on kohdistunut vastustajan pään alueelle.

Kurinpitoryhmä katsoo pelaajan toiminnan olleen siinä määrin moitittavaa ja vaarallista, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että ainakin osa lyönneistä on kohdistunut nimenomaisesti pään seudulle, ja että väkivaltainen käytös on jatkunut vielä siinä vaiheessa, kun vastustaja on ollut jään pinnassa. Edelleen tulee huomioida, että väkivaltainen käytös ollut tilanteessa täysin yksipuolista. Kurinpitoryhmä toteaa, ettei mitkään mahdolliset edeltävät tilanteet muodosta oikeuttamisperustetta kyseiselle toiminnalle. Kurinpitoryhmä katsoo pelaajan toiminnan olleen tilanteessa vaarallista ja ylimitoitettua.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on ottanut tässä tapauksessa huomioon, että pelaajalle on kaudella 2021-22 määrätty lisärangaistus tappelusta (21.2.2022). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Morten Jurgensille määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.

(Tilanne tapahtuu lähetyskuvan ulkopuolella).


---
Julkaisija: