Hermeksen Veikka Kärjälle kolmen ottelun pelikielto

3.11.2023
Hermeksen Veikka Kärjälle kolmen ottelun pelikielto

1.11. Kiekko-Espoo – Hermes

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta. Otteluvalvoja on saattanut tilanteen Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita Hermeksen Veikka Kärjälle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja syöttää kiekon ylöspäin oman puolustusalueen siniviivan tuntumassa. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hermeksen Veikka Kärjä tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklattu pelaaja on ennen taklausta luopunut kiekosta, minkä johdosta hän on ollut tilanteessa varsin haavoittuvassa asennossa. Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan taklaavalla pelaajalla olisi ollut tilanteessa aikaa ja mahdollisuus reagoida tähän ja huomioida se taklauksen toteutuksessa. Edelleen asiassa tulee ottaa huomioon, että merkittävä osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän, mikä osaltaan kasvattaa loukkaantumisriskiä.

Edellä todetuin perustein Hermeksen Veikka Kärjälle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: