Jokereiden Jesse Liuksialalle neljän ottelun pelikielto

17.10.2023
Jokereiden Jesse Liuksialalle neljän ottelun pelikielto

13.10. IPK – Jokerit

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Jokereiden Jesse Liuksialalle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Jokereiden ja IPK:n pelaaja kamppailevat kiekosta maalin takana. Tilanteeseen kiekkoa tulee tavoittelemaan niin ikään IPK:n pelaaja, jota Jokereiden Jesse Liuksiala puolestaan taklaa sivusuunnasta tulevalla taklauksella. Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että tilanteessa taklaava pelaaja ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti päähän. Edelleen seuraamusharkinnassa tulee ottaa huomioon taklatun pelaajan haavoittuva asento, jonka Liuksialan olisi tullut tiedostaa. Kurinpitoryhm katsoo teon sisältäneen verraten merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todetuin perustein Jokereiden Jesse Liuksialalle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: