Hermeksen Topias Liljamolle kolmen ottelun pelikielto

28.9.2023
Hermeksen Topias Liljamolle kolmen ottelun pelikielto

26.9.2023 Hermes – Hokki

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Topias Liljamolle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklaamisesta.

Sääntökirjan 43.1. kohdan mukaan selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä (toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella. Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaustilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ja tuleeko teosta siten määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 43.3. kohdan mukaan selästä taklaamisen kohdall piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Hermeksen Topias Liljamo ja Hokkin pelaaja luistelevat tuntuvalla vauhdilla kamppaillen kiekosta kohti Hokkin päätyä. Pelaajien lähestyessä päätyä ja Hokkin pelaajan yrittäessä saada kiekkoa haltuun, iskee Hermeksen Topias Lijamo poikittaisella mailaotteella Hokkin pelaajaa alaselkään. Vaikka itse isku ei ole järin kova, aiheuttaa se Hokkin pelaajan voimakkaan ja vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten. Ottaen huomioon, että taklattu pelaaja ei käänny äkisti ennen kontaktia, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaaminen ja siten rangaistava teko.

Ottaen huomioon taklatun pelaajan etäisyyden laidasta taklaushetkellä, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että teko suoritetaan verraten kovassa vauhdissa, mikä tekee siitä osaltaan vaarallisen.

Edellä mainituin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kahden (2) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2022-23 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (päähän kohdistunut taklaus, 9.3.2023). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todettu huomioiden Hermeksen Topias Lijamolle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: