Kiekko-Poikien Denis Kusylle neljän ottelun pelikielto

23.4.2023
Kiekko-Poikien Denis Kusylle neljän ottelun pelikielto

19.4. RoKi – JoKP

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin JoKP:n Denis Kusylle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklaamisesta. Sääntökirjan 43.1. kohdan mukaan selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä (toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella.

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaustilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus.

Edelleen sääntökirjan 43.4. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklaamisella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKin pelaaja menee irtokiekolle RoKin puolustuspäädyn kulmauksessa. Pelaajan saavutettua päätyviivan tasan, jarruttaa hän vauhtiaan madaltaen samalla asentoaan. Tällöin tilanteeseen tulee RoKin pelaajasta katsottuna takaapäin JoKP:n Denis Kusy, joka tosiasiallisesti taklaa Rokin pelaajaa iskien tätä poikittaisella mailalla selkään aiheuttaen pelaajan iskeytymisen laitaa vasten. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että kontakti kohdistuu haavoittuvassa asemassa olevaan vastustajaa selkään aiheuttaen tämän voimakkaan ja vaarallisen iskeytymisen pää / hartian edellä laitaa vasten. Koska taklattu pelaaja ei käännä selkäänsä juuri ennen taklausta siten, etteikö taklaava pelaaja ehtisi reagoida siihen, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaaminen ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavalla pelaajalla on lähtökohtaisesti aina vastuu siitä, että kontaktit suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Ottaen huomioon selkään kohdistuneen iskun voima, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon sen, että kontakti kohdistuu varsin haavoittuvassa asennossa olevaan pelaajaan, joka on selvästi irti laidasta. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan on tullut tiedostaa vastustajan haavoittuva asento. Edelleen kontakti aiheuttaa taklatun pelaajan voimakkaan ja verraten vaarallisen iskeytymisen pää / niska edellä laitaa vasten.

Edellä todettu huomioiden JoKP:n Denis Kusylle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: