RoKin Anton Sikorskille kahden ottelun pelikielto

13.3.2023
RoKin Anton Sikorskille kahden ottelun pelikielto

9.3. Kiekko-Espoo – RoKi

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Anton Sikorskille iso rangaistus ja pelirangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja nousee kiekollisena laidan tuntumassa Rokin puolustusalueelle. Pelaajan saavutettua noin puolustusalueen aloituspisteen tasalle tulee tilanteeseen RoKin Anton Sikorski, joka taklaa tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja taklatun pelaajan voidaan katsoa olevan tietoinen tulevasta taklauksesta. Tilanteessa on selvää, että taklattu pelaaja pyörähtää ympäri juuri ennen taklausta siten, että Sikorsi ei varsinaisesti ehdi reagoimaan tähän. Kuitenkin on niin ikään selvää, että Sikorski tulee taklaustilanteeseen toinen käsi ylhäällä, minkä johdosta hänen kyynärvartensa osuu vastustajaa suoraan pään / niskan alueelle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Taklaavan pelaajan vauhtia ei voida pitää tilanteessa erityisen kovana. Kuitenkin koska taklaus suoritetaan selkeästi kohotetulla kyynärvarrella, katsoo kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piiittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että tilanteessa taklatun pelaajan pää jää kyynärvarren ja laitapleksin väliin, mikä osaltaan tekee teosta vaarallisen.

Edellä todettu huomioiden RoKin Anton Sikorskille määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: