Ketterän Yegor Chizhikoville neljän ottelun pelikielto

23.1.2023
Ketterän Yegor Chizhikoville neljän ottelun pelikielto

20.1. Kiekko-Vantaa - Ketterä

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Yegor Chizhikoville iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Tilanteessa K-Vantaan pelaaja pyrkii irtokiekolle omalla puolustusalueella laidan tuntumassa. Yritettyään huitaista kiekkoa taklaa Ketterän Yegor Chizhikov tätä edestäpäin tulevalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus kohdistuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Vaikka taklaava pelaaja hiljentää vauhtiaan juuri ennen kontaktia, on päähän kohdistuneen iskun voima kuitenkin siinä määrin voimakas, että se vaarantaa piittaamattomasti vastustajaa. Näin teosta tulee määrätä ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaustilanteessa pelaaja ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan aiheuttaa tämän kyynärpään osumisen vastustajan päähän. Edelleen tulee huomioida, että taklaavalla pelaajalla olisi ollut tilanteessa aikaa ja tilaa suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2021-22 (9.12.2021) määrätty lisärangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todetuin perustein Ketterän Yegor Chizhikoville määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.---
Julkaisija: