FPS:n Topi Häggille kolmen ottelun pelikielto

17.1.2023
FPS:n Topi Häggille kolmen ottelun pelikielto

14.1. FPS - Peliitat

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistuksia. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita FPS:n Topi Häggille pelirangaistus sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Jääkiekon sääntökirjan 39.6. kohdan mukaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti ja millään tavoin, jos tällainen toiminta todennäköisesti voi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen, fyysisesti halventaa tai tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta pelaajien yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen, tuomitaan ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa FPS:n Topi Hägg saa kiekon omalla puolustusalueellaan ja lähtee nostamaan kiekollisena hyökkäystä Peliittojen pelaajan ja laidan välissä. Ylitettyään siniviivan Hägg ajautuu kontaktiin ottelun linjatuomarin kanssa nostaen vasemman käden ja työntäen linjatuomaria aiheuttaen tämän kaatumisen. Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan on selvää, että tilanne tulee pelaajan eteen verraten nopeasti. Kurinpitoryhmä kuitenkin katsoo, että pelaajalla olisi ollut tilanteessa aikaa ja tilaa reagoida tuomariin, ja siten ainakin pyrkiä minimoimaan kontaktin voimakkuus. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin tarkoituksellinen, että siitä tulee tuomita edellä mainitun sääntökohdan mukaan ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä toteaa tuomariston olevan kiinteä osa jääkiekon ottelutapahtumaa. Tuomariston yksi tehtävä on puolestaan pyrkiä pysymään poissa pelitapahtumien tieltä. Kuitenkin esimerkiksi pelinopeus huomioiden tämä ei aina ole täysin mahdollista. Kurinpitoryhmä toteaa edelleen, että tuomariston koskemattomuuteen tulee suhtautua erityisen suurella vakavuudella ja huolellisuudella. Tällä suojellaan tuomariston puolueettomuutta, ja siten yhtä suurimmista arvoista urheilussa yleensä. Käytännössä korostunut huolellisuusvelvoite tarkoittaa muun muassa pelaajien väistämisvelvollisuutta myös sellaisissa tilanteissa, joissa tuomari olisi pelaajan näkemyksen mukaan tämän tiellä.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon nimenomaisesti sen, että tilanteessa pelaaja ei pyri välttämään tai vaimentamaan kontaktia. Edelleen tulee huomioida, että tilanteessa pelaaja tosiasiallisesti työntää kädellään tuomaria aiheuttaen tämän kaatumisen. Tämä tekee kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan tilanteesta vaarallisen.

Edellä todettu huomioiden FPS:n Topi Häggille määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: