RoKin päävalmentaja Maso Lehtoselle kahden ottelun toimintakielto

10.1.2023
RoKin päävalmentaja Maso Lehtoselle kahden ottelun toimintakielto

Kuva: Matias Toropainen

7.1. RoKi - TUTO

Kurinpitopäätöksen perustelu

RoKin vastuuvalmentaja Matias Lehtoselle tuomittiin iso rangaistus ja toimihenkilön pelirangaistus sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan. Jääkiekon sääntökirjan 75.6. (I) kohdan mukaan ottelurangaistus tuomitaan pelaajalle, valmentajalle tai joukkueen toimihenkilölle, joka käyttää säädyttömiä eleitä, rasistista loukkausta tai ivaa tai tekee seksuaalisen huomautuksen ennen peliä, pelin aikana tai sen jälkeen, jäällä tai sen ulkopuolella ja missä tahansa hallilla tai sen yhteydessä olevissa tiloissa. Päätuomarin pitää raportoida olosuhteet asiaankuuluvalle elimelle kurinpitokäsittelyä varten.

Asiassa saadun selvityksen mukaan tilanteessa ottelun toinen päätuomari menee keskustelemaan toimihenkilön kanssa edellämainitusta rangaistustilanteesta. Edelleen saadun selvityksen mukaan Lehtonen ryhtyy käyttämään tilanteessa yksipuolisesti asiatonta kieltä kohti kyseistä erotuomaria. Tässä yhteydessä toimihenkilö on saadun selvityksen mukaan tehnyt suusanallisesti edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittaman seksuaalisen huomautuksen kyseistä erotuomaria kohtaan. Näin kyseessä on rangaistava teko, josta tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä toteaa, että ottelun tuomaristoon kohdistuvan käytöksen tulee olla kaikissa tilanteissa asiallista ja kunnioittavaa. Mikään erimielisyys tai näkemysero ottelun kenttätapahtumissa ei oikeuta poikkeamaan kyseisestä käyttäytymisvelvoitteesta. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että toimihenkilön kielenkäyttöä kyseisessä tilanteessa voidaan pitää varsin epäasiallisena.

Edellä todettu huomioiden RoKin Matias Lehtoselle määrätään kahden (2) ottelun toimintakielto.---
Julkaisija: