RoKin Antti Järvelälle yhden ottelun pelikielto

7.12.2022
RoKin Antti Järvelälle yhden ottelun pelikielto

3.12. RoKi - Peliitat

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus korkeasta mailasta. Sääntökirjan 60.1. kohdan mukaan korkea maila on teko, jossa mailaa pidetään vastustajan hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla vastustajaan, kun vastustaja on ns. normaalissa peliasennossa. Pelaajien täytyy hallita ja olla vastuussa mailastaan. Pelaajaan, joka kiekkoa laukaistessaan tai syöttäessään joko laukaisuliikkeen taakse viennissä tai laukaisun saatossa osuu mailansa millä tahansa osalla vastustajan ylävartaloon, on sovellettavissa korkean mailan rangaistukset. Edelleen sääntökirjan 60.5. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkealla mailalla. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Peliittojen pelaaja heittää keskiviivalta roikkukiekon kohti RoKin puolustuspäätyä. RoKin puolustuspään siviviivan kohdalla RoKin Antti Järvelä heilauttaa mailaansa ylöspäin pyrkien osumaan kyseiseen roikkukiekkoon. Tilanteessa maila osuu kuitenkin suoraan Peliittojen pelaajan kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama korkea maila ja siten rangaistava teko. Kurinpitoryhmä katsoo, että Järvelän olisi tullut tiedostaa paremmin, että vastaavanlainen mailankäyttö voi johtaa mailan osumiseen nimenomaisesti vastustajan kasvoihin. Kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein RoKin Antti Järvelälle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: