Ketterän Henry Karjalaiselle kahden ottelun pelikielto

7.12.2022
Ketterän Henry Karjalaiselle kahden ottelun pelikielto

2.12. Kiekko-Espoo - Ketterä

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Henry Karjalaiselle iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta. Jääkiekon sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Edelleen sääntökirjan 50.4. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla polvella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja voittaa kiekon omalla puolustusalueella ja pelaa sen alaspäin oman joukkueen pelaajalle. Pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Ketterän Henry Karjalainen tätä. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella Karjalainen tulee taklaustilanteeseen vasen polvi ojennettuna. Vaikka Karjalainen koittaa vetää polvea takaisin ja suorittaa taklauksen lonkallaan, osuu hän vastustajaan kuitenkin myös vielä osin ojennetulla polvella. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Polvikontaktin voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Asian seuraamusharkinnassa on huomioitu korottavana tekijänä, että pelaaja on luopunut kiekosta ennen taklausta ja on siten haavoittuvassa asennossa, minkä taklaavan pelaajan on tullut tiedostaa. Tästä huolimatta taklaavan pelaajan tarkoitus on kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan nimenomaisesti saattaa taklaus loppuun saakka. Kurinpitoryhmä katsoo, että vastaavassa tilanteessa taklaavalla pelaajalla on korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä todettu huomioiden pelaajalle määrätään (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: