RoKin Lauri Heinolle kolmen ottelun pelikielto

1.11.2022
RoKin Lauri Heinolle kolmen ottelun pelikielto

Tilanteesta tuomittiin jäällä pieni rangaistus ja automaattinen käytösrangaistus. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita RoKin Lauri Heinolle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Mestiksen kurinpitoryhmä on asettanut pelaajan väliaikaiseen pelikieltoon 29.10.2022.

Kurinpitopäätöksen perustelu:

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tälläisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Rokin pelaaja ja K-Espoon pelaaja kamppailevat kiekosta K-Espoon puolustuspäässä laidan tuntumassa. Tilanteeseen tulee kolmantena pelaajana Rokin Lauri Heino, joka taklaa tuntuvalla vauhdilla edellä mainittua K-Espoon pelaajaa.
Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo olevan kuitenkin kiistatonta, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä mainitun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on Mestiksen kurinpitosääntöjen mukaan ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, taklaavan pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin ja hänen käsivartensa irtautuu vartalosta, mikä osaltaan vaikuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän.

Edelleen kurinpitoryhmä on ottanut huomioon, että Heino tulee tilanteeseen kolmantena pelaajana, jolloin K-Espoon pelaajan voidaan katsoa olleen varsin haavoittuvassa asennossa. Kurinpitoryhmä katsoo, että vastaavissa tilanteissa pelaajalla on korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä esitetty sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden pelaajalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: