KOOVEEn Santtu Hakaselle kahden ottelun pelikielto

28.10.2022
KOOVEEn Santtu Hakaselle kahden ottelun pelikielto

25.10. KOOVEE - IPK

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita KOOVEE:n Santtu Hakaselle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklaamisesta.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 43.1. kohdan mukaan selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä (toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella.

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaus –tilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus.

Edelleen sääntökirjan 43.4. kohdan mukaan Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklaamisella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n pelaaja menee kolmantena pelaajana kiekontavoittelutilanteeseen IPK:n kenttäpäädyn kulmauksessa. Tavoitellessaan kiekkoa tulee KOOVEE:n Santtu Hakanen tilanteeseen neljäntenä pelaajana ja taklaa edellä mainittua IPK:n pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus kohdistuu vastustajan selkään. Ottaen huomioon, että vastustaja ei käänny äkillisesti juuri ennen taklausta, on kyseessä edellä mainitun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaaminen, ja siten rangaistava teko.

Taklauksen voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitätulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklattu pelaaja on taklaushetkellä noin metrin irti laidasta, mikä osaltaan tekee taklauksesta vaarallisen. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavalla pelaajalla on ollut tilanteessa mahdollisuus havaita vastustajan haavoittuva asento, ja mitoittaa oma toimintansa tilanteessa sen mukaisesti.

Edellä todettu huomioiden KOOVEE:n Santtu Hakaselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: