Kiekko-Poikien Julius Vesaajalle neljän ottelun pelikielto

30.9.2022
Kiekko-Poikien Julius Vesaajalle neljän ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä JoKP:n Julius Vesaajalle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tälläisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n pelaaja kurottaa keskialueella kohti hänen suuntaansa tulevaa kiekkoa. Samassa hänen koskettuaan kiekkoon taklaa Julius Vesaaja tätä osin takaviistosta tulevalla taklauksella. Taklaus itsessään kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin olevan kiistatonta, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistuva taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä on Mestiksen kurinpitosääntöjen mukaan ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, taklaavan pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan vaikuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän. Edelleen kurinpitoryhmä on huomioinut seuraamusharkinnassa sen, että taklaus suoritetaan ns. kuolleesta kulmasta, mikä osaltaan korostaa taklaajan vastuuta taklata tilanteessa sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä esitetyin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olevan kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2022-23 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (päähän kohdistunut taklaus) 7.9.2022 pelatussa Suomen Cupin ottelussa. Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todettu huomioiden JoKP:n Julius Vesaajalle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: