Ketterän Viljami Istalalle yhden ottelun pelikielto

23.9.2022
Ketterän Viljami Istalalle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus korkeasta mailasta. Sääntökirjan 60.1. kohdan mukaan korkea maila on teko, jossa mailaa pidetään vastustajan hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla vastustajaan, kun vastustaja on ns. normaalissa peliasennossa. Pelaajien täytyy hallita ja olla vastuussa mailastaan. Pelaajaan, joka kiekkoa laukaistessaan tai syöttäessään joko laukaisuliikkeen taakse viennissä tai laukaisun saatossa osuu mailansa millä tahansa osalla vastustajan ylävartaloon, on sovellettavissa korkean mailan rangaistukset. Edelleen sääntökirjan 60.5. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkealla mailalla. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Ketterän Viljami Istala ja K-Espoon pelaaja kamppailevat laidan tuntumassa kiekon ollessa pelaajien välittömässä läheisyydessä. Kamppailun yhteydessä Istala huitaisee mailalla osuen vastustajaa kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama korkea maila, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, että pelaaja on lähtökohtaisesti aina vastuussa omasta mailastaan. Vaikka tässä tapauksessa tekoa itsessään ei voida pitää tahallisena, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Ottaen huomioon kasvoihin kohdistuneen iskun voimakkuuden sekä vastaaviin tekoihin liittyvän loukkaantumisriskin, katsoo kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein Ketterän Viljami Istalalle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: