Hokin Tuomas Komulaiselle neljän ottelun pelikielto

13.4.2022
Hokin Tuomas Komulaiselle neljän ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hokin Tuomas Komulaiselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa K-Espoon pelaaja saa kiekon hyökkäyspään siniviivalle pelaten kiekon saman tien kohti Hokin maalia. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta, taklaa Hokin Tuomas Komulainen tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu kuitenkin vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaus suoritetaan osin ns. pimeästä kulmasta, mikä edelleen korostaa taklaavan pelaajan huolellisuusvelvoitetta suorittaa taklaus puhtaasti. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa on konkretisoitunut taklatun pelaajan loukkaantumisena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät linjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Asian seuraamusharkinnassa on kuitenkin huomioitava, että Komulaiselle on Mestis-kaudella 2021-22 (13.10.2021) määrätty kahden ottelun pelikielto taklausrikkeestä (selästä taklaus). Mestiksen kurinpitolinjausten perusteella tämä seikka korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä ottelulla. Edellä mainituin perusteella Hokin Tuomas Komulaiselle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: