Hokin Oskari Siikille yhden ottelun pelikielto

2.4.2022
Hokin Oskari Siikille yhden ottelun pelikielto

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta. Otteluvalvoja on 1.4.2021 saattanut asian Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi.

Sovellettava sääntö, johtopäätökset ja seuraamus

Jääkiekon sääntökirjan 40.1. kohdan mukaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti, jos tällainen toiminta voi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen, fyysisesti halventaa tai tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta pelaajien yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen, tuomitaan pelirangaistus. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan edellä kuvatuista rikkeistä tuomitaan ottelurangaistus.

Saadun selvityksen perusteella on riidatonta, että pelaaja törmää kiekottomassa tilanteessa ottelun toiseen erotuomariin aiheuttaen erotuomarin kaatumisen. Kurinpitoryhmä toteaa, että erotuomarin koskemattomuuden turvaamiseen tulee suhtautua erityisen suurella vakavuudella ja huolellisuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaajien tulee välttää kaikin keinoin kontaktit erotuomarin kanssa. Vaikka yhteentörmäystä ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida pitää tahallisena, katsoo kurinpitoryhmä, että pelaajalla olisi ollut tilanteessa mahdollisuus toimia huolellisemmin, ja siten välttää kontakti. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo, että teko täyttää edellä kuvatun sääntö kohdan tunnusmerkistön, ja että teosta tulee siten tuomita ottelurangaistus.

Edellä todettu huomioiden Hokin Oskari Siikille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: