KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle kahden ottelun pelikielto

25.3.2022
KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklauksesta. Sääntökirjan säännön 43 mukaan selästä taklaus on teko, jossa taklaus kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta ja täten ei pysty suojaaman tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Selästä taklaamisesta että laitataklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10) iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKin pelaaja luistelee kovaa vauhtia kohti KeuPa HT:n päädyssä olevaa irtokielloa. Saavuttuaan kiekolle antaa KeuPa HT:n Kimi Kuusela tälle mailapaineitta poikittaisella mailaotteella ja työntää tätä selästä aiheuttaen vastustajan voimakkaan iskeytymisen laitaa vasten. Kontakti kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että kontakti kohdistuu suoraan vastustajan selkään. Koska vastustaja ei käänny äkillisesti ennen taklausta, ei hänen voida olettaa tiedostavan, että häneen kohdistuu taklaus nimenomaisesti selkäpuolelta. Edelleen koska vastustaja on laidan tuntumassa selin kentälle päin haavoittuvassa asennossa, on kyseessä kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaus ja siten rangaistava teko.

Huomioiden taklattavan pelaajan etäisyys laidasta sekä kontaktin aiheuttama voimakas iskeytyminen laitaa vasten, katsoo kurinpitoryhmä taklauksen olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä katsoo, että Kuuselan olisi pitänyt tiedostaa paremmin vastustajan pelaajan haavoittuva asento. Tästä huolimatta taklaava pelaaja päättää suorittaa kontaktin osuen vastustajaa nimenomaisesti selkään. Seuraamusharkinnassa tulee edelleen huomioida, että vastaavanlainen kontakti haavoittuvassa asennossa olevaan vastustajaan voi aiheuttaa vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten ja siten merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todetuin perustein KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle määrätään kahden (2) sarjaottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: