Hermeksen Nikita Mateikolle neljän ottelun pelikielto

11.3.2022
Hermeksen Nikita Mateikolle neljän ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Nikita Mateikolle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKi koittaa pelata kiekkoa heidän hyökkäyssiniviivalta kohti hyökkäysalueen päätyä. Kiekon pomppiessa laidan tuntumassa luistelee RoKin pelaaja tilanteeseen koittaen pelata kiekkoa eteenpäin. Tilanteeseen tulee myös Hermeksen Nikita Mateiko, joka taklaa edellä mainittua RoKin pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että tilanteessa Mateikon kädet ja poikittaisessa mailaotteessa oleva maila nousevat siten, että maila osuu vastustajaa kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa taklaavalla ja taklatulla pelaajalla on huomattava pituusero. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoiteen. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että kontakti suoritetaan kohotetuin käsin ja samalla kohotetulla mailalla, joka nimenomaisesti osuu vastustajaa päähän. Kurinpitovaliokunta katsoo teon pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa on konkretisoitunut vastustajan pelaajan loukkaantumisena. Myös tämä seikka otetaan huomioon asian seuraamusharkinnassa.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden Hermeksen Nikita Mateikolle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: