Kiekko-Poikien Joel Kerkkäselle yhden ottelun pelikielto

15.2.2022
Kiekko-Poikien Joel Kerkkäselle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä JoKP:n Joel Kerkkäselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan rangaistus olisi tullut tuomita sääntökirjan 41 kohdan mukaisena laitataklauksena.

Sääntökirjan 41 kohdan mukaan laitataklauksesta tuomitaan rangaistus pelaajalle, joka taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Samaisen sääntökohdan mukaan taklaajan on velvollisuus varmistaa, että vastustaja ei ole puolustuskyvyttömässä asemassa ja jos on niin, hänen täytyy välttää kontakti tai minimoida se. Kuitenkin määritettäessä, olisiko tällainen kontakti voitu välttää, taklauksen olosuhteet otetaan huomioon mukaan lukien, oliko taklattava asettanut itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta tai samanaikaisesti sen kanssa tai oliko taklaus väistämätön. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Hermeksen pelaaja menee irtokiekolle laidan tuntumassa oman puolustusalueensa päädyssä. Pelaajan koskettua kiekkoon taklaa JoKP:n Joel Kerkkänen tätä osin takaviistosta tulevalla painavalla taklauksella. Taklaus suoritetaan taklattavissa olevaan pelaajaan. Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan taklaus osuu vastustajan pelaajan olkavarteen. Taklaus kuitenkin aiheuttaa matalassa asennossa ja noin metrin irti laidasta olevan vastustajan pelaajan voimakkaan osumisen laitaa vasten siten, että tämän pää osuu kaukalon laitaan. Näin kyseessä on kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama laitataklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan olisi tullut tiedostaa paremmin taklattavan pelaajan asento ja asema suhteessa laitaan, ja siten toimia tilanteessa huolellisemmin. Taklauksen voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein JoKP:n Joel Kerkkäselle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: