Ketterän Jesse Liuksialalle kuuden ottelun pelikielto

23.12.2021
Ketterän Jesse Liuksialalle kuuden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Ketterän Jesse Liuksialalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus laitataklauksesta. Sääntökirjan 41 kohdan mukaan laitataklauksesta tuomitaan rangaistus pelaajalle, joka taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Samaisen sääntökohdan mukaan taklaajan on velvollisuus varmistaa, että vastustaja ei ole puolustuskyvyttömässä asemassa ja jos on niin, hänen täytyy välttää kontakti tai minimoida se. Kuitenkin määritettäessä, olisiko tällainen kontakti voitu välttää, taklauksen olosuhteet otetaan huomioon mukaan lukien, oliko taklattava asettanut itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta tai samanaikaisesti sen kanssa tai oliko taklaus väistämätön. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Hokin pelaaja saa kiekon laidan tuntumassa pelaten kiekon eteenpäin. Välittömästi pelaajan luopuessa kiekosta, takaa Ketterän Jesse Liuksiala tätä painavalla taklauksella. Taklaus suoritetaan taklatun pelaajan selkäpuolelta, ja se aiheuttaa noin metrin etäisyydellä laidasta olleen pelaajan voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Edelleen saadun selvityksen mukaan taklatun pelaajan kasvot osuvat tilanteessa laidan kulmaan. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Taklatun pelaajan etäisyys laidasta sekä laitaan kohdistuneen törmäyksen voima huomioiden kurinpitoryhmä pitää tekoa siinä määrin piittaamattomana ja vaarallisena, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaus kohdistuu vastustajan selkään, ja täyttää siten myös sääntökirjan 43 kohdan tarkoittaman selästä taklauksen tunnusmerkistön. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan on täytynyt tiedostaa taklatun pelaajan etäisyys laidasta ja siten sen, että vastaavalla tavalla suoritettu taklaus aiheuttaa mitä todennäköisimmin vaarallisen sinkoutumisen laitaa vasten. Taklaavalla pelaajalla on kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan niin ikään aikaa ja mahdollisuus pelata tilanteessa toisin. Tästä huolimatta pelaaja saattaa taklauksen loppuun aiheuttaen vastustajan sinkoutumisen kasvot edellä laitaa vasten. Kurinpitoryhmä katsoo teon pitäneen sisällään varsin merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen viiden (5) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Asian seuraamusharkinnassa on kuitenkin huomioitava, että Liuksialalle on Mestis-kaudella 2019-20 (20.2.2020) määrätty kolmen ottelun pelikielto taklausrikkeestä. Mestiksen kurinpitolinjausten perusteella tämä seikka korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä ottelulla. Edellä mainituin perusteella Ketterän Jesse Liuksialalle määrätään kuuden (6) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: