Ketterän Yegor Chizhikov kahden ottelun pelikieltoon

10.12.2021
Ketterän Yegor Chizhikov kahden ottelun pelikieltoon

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Yegor Chizhikoville iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa JoKP:n pelaaja saa syötön Ketterän puolustuspäässä keskikaistalla noin aloituspisteiden tasalla. Välittömästi laukaistuaan kiekon kohti Ketterän maalia taklaa Ketterän Yegor Chizhikov tätä sivusuunnasta tulevalla painavalla taklauksella. Taklaus kohdistetaan taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Asiassa saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu vastustajaa ylävartalon ohella myös päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Kuten edellä kuvatussa sääntökirjan kohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon taklatun pelaajan loukkaantumisen.

Edellä todetuin perustein Ketterän Yegor Chizhikoville määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: