FPS:n Atso Lehtiselle kahden ottelun pelikielto

26.11.2021
FPS:n Atso Lehtiselle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä FPS:n Atso Lehtiselle iso rangaistus ja pelirangaistus estämisestä. Sääntökirjan 56 kohdan mukaan pelaaja, joka estää tai pidättelee kiekotonta vastustajaa luistelemasta, vastaanottamasta syöttöä tai liikkumasta jäällä vapaasti, katsotaan syyllistyvän estämiseen. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan estämisestä voidaan tuomita pieni rangaistus, iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Tilanteessa Ketterän pelaaja pelaa keskialueella laidan tuntumassa kiekon kohti keskikaistaa ja siellä olevaa Ketterän pelaajaa. Kyseinen Ketterän pelaaja ei kuitenkaan missään vaiheessa saa syöttöä haltuun kiekon ohittaessa tämän noin metrin etäisyydeltä. Tällöin tilanteeseen tulee Ketterän pelaajan selkäpuolelta käsin FPS:n Atso Lehtinen, joka taklaa kyseistä Ketterän pelaajaa. Koska kiekko ei ole eikä myöskään välittömästi ollut taklatun pelaajan hallussa, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama estäminen, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Ottaen huomioon taklauksen voiman sekä sen, että kontakti kohdistuu vastustajan selkään, katsoo kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa nimenomaisesti huomioon sen, että painava taklaus kohdistuu vastustajaa selkään, mikä tekee teosta osaltaan vaarallisen.

Edellä todetuin perustein FPS:n Atso Lehtiselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: