Peliittojen Joonas Sillanpäälle kolmen ottelun pelikielto

9.11.2021
Peliittojen Joonas Sillanpäälle kolmen ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Peliittojen Joonas Sillanpäälle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa Hokkin pelaaja menee irtokiekolle Peliittojen puolustusalueen kulmauksessa. Välittömästi pelaajan koskettua kiekkoon taklaa Peliittojen Joonas Sillanpä tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella taklaus osuu vastustajan ylävartalon ohella myös tätä päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa taklaavalla ja taklatulla pelaajalla on huomattava pituusero. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoiteen. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että huomattava osa painavan taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden Peliittojen Joonas Sillanpäälle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: