Ketterän Einari Luhangalle kahden ottelun pelikielto

19.10.2021
Ketterän Einari Luhangalle kahden ottelun pelikielto

Ketterän Einari Luhangalle kahden ottelun lisärangaistus. Luhangalle tuomittiin 2 + 10 min. päähän kohdistuneesta taklauksesta 16.10. Ketterä - TUTO ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu:

Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa TUTO Hockeyn pelaaja saa omalta puolustusalueeltaan pystysyötön keskialueelle. Välittömästi koskettuaan kiekkoon taklaa Ketterän Einari Luhanka tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistetaan taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Asiassa saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu vastustajaa ylävartalon ohella myös päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Kuten edellä kuvatussa sääntökirjan kohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvien kurinpitolinjausten mukaisesti ottanut seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon sen, että pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen vastustajaa päähän.

Edellä todetuin perustein Ketterän Einari Luhangalle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: