Kiekko-Espoon Juuso Hämäläiselle kolmen ottelun pelikielto

24.3.2021
Kiekko-Espoon Juuso Hämäläiselle kolmen ottelun pelikielto

Kiekko-Espoon Juuso Hämäläiselle on tuomittu kolmen ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa Peliittojen pelaaja pyrkii kiekolle hyökkäyspään kulmauksessa K-Espoon pelaajan ahdistamana. Peliittojen pelaajan saavuttassa kiekon tulee K-Espoon Juuso Hämäläinen tilanteeseen kolmantena pelaajana ja taklaa osin selkäpuolella suoritettavalla taklauksella kyseistä Peliittojen pelaajaa. Taklaus suoritetaan taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Hämäläisen asento ei myöskään nouse taklauksen yhteydessä. Asiassa saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin näytetyksi, että ylävartaloon kohdistuvassa taklauksessa Hämäläisen vartalo osuu vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa, kuin puhdas taklaus päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että koska Hämäläinen tulee tilanteeseen kolmantena pelaajana, olisi hänen tullut tiedostaa paremmin vastustajan haavoittuva peliasento. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että vastustaja on loukkaantunut taklauksen seurauksena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kahden (2) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2020-21 määrätty kolmen (3) ottelun lisärangaistus niin ikään päähän kohdistuneesta taklauksesta (4.3.2021). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä mainitut perusteet huomioiden K-Espoon Juuso Hämäläiselle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: