Ketterän Mikko Haaparannalle kolmen ottelun pelikielto

24.3.2021
Ketterän Mikko Haaparannalle kolmen ottelun pelikielto

Ketterän Mikko Haaparannalle on tuomittu kolmen ottelun pelikielto.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta. Sääntökirjan säännön 153 polvitaklaus on tilanne, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus taikka ottelurangaistus.

Tilanteessa kiekollinen JoKP:n pelaaja nousee kovalla vauhdilla laidan tuntumassa kohti Ketterän kenttäpäätyä. Noin hyökkäyspään siniviivan kohdalla pelaaja leikkaa keskustaan luopuen kiekosta, minkä jälkeen Ketterän Mikko Haaparanta taklaa tätä. Kontakti itsessään kohdistuu vielä taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella on selvää, että juuri ennen kontaktia JoKP:n pelaaja pyrkii väistämään kontaktin. Tällöin Haaparannan laittaa painopistettään osin vasemmalle ojentaen vasenta polveaan selvästi ulospäin. Vaikka Haaparannan tarkoitus on ollut suorittaa taklaus ylävartalollaan vastustajan ylävartaloon, osuu hän nimenomaisesti ojennetulla polvellaan vastustajan jalkaan. Näin kyseessä on sääntökirjan 153 kohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko. Vaikka Haaparannalla ei ole tilanteessa juurikaan vauhtia, voidaan polven selkeää ojennusta pitää kuitenkin siinä määrin piittaamattomana, että teosta tulee tuomita ottelurangaistus. Seuraamusharkinnassa on puolestaan huomioitu polvitaklauksiin liittyvä merkittävä loukkaantumisriski.

Edellä esitetyin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olevan kahden (2) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2019-20 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (päähän kohdistunut taklaus, 24.2.2020). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä mainitut perusteet huomioiden Ketterän Mikko Haaparannalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: