Matias Mutikaiselle neljän ottelun pelikielto

24.11.2020
Matias Mutikaiselle neljän ottelun pelikielto

SaPKon Matias Mutikaiselle neljän ottelun pelikielto. Mutikaiselle tuomittiin 5 + 20 min. pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 20.11. pelatussa KeuPa HT - SaPKo ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomitiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KeuPa HT:n pelaaja pelaa keskialueella kiekon poikittaissyötöllä kohti vastustajan kenttäpäätyä. Pelaajan syötettyä kiekon tulee SaPKon Matias Mutikainen tilanteeseen tuntuvalla nopeudella ja taklaa tätä. Taklaus suoritetaan sinänsä hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että taklauksessa Mutikaisen olkapää osuu vastustajaa suoraa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen osuman voimakkuus sekä Mestiksen seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseinen huolellisuusvelvoite. Kurinpitoryhmä toteaa, ettei taklattavan pelaajan asento muutu merkittävästi ennen taklausta, ja että taklaavalla pelaajalla olisi siten ollut aikaa ja mahdollisuus suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä niin ikään huomioon, että suurin osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän aiheuttaen pään voimakkaan heilahtamisen takaviistoon. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset huomioiden SaPKon Matias Mutikaiselle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: