Juho Mäkelälle neljän ottelun pelikielto

31.10.2020
Juho Mäkelälle neljän ottelun pelikielto

TUTO Hockeyn Juho Mäkelälle tuomittiin 5+20 min. pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 29.10. pelatussa TUTO - FPS ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa FPS:n pelaaja menee irtokiekolle oman puolustusalueensa päädyssä. Välittömästi pelattuaan kiekon eteenpäin, taklaa TUTO Hockeyn Juho Mäkelä tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen mukaan Mäkelän olkapää / käsivarsi osuu taklauksen yhteydessä vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa, kuin puhdas taklaus päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Päähän kohdistuneen osuman voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että Mäkelän asento kasvaa ja hänen luistimensa irtoaa jäästä taklauksen yhteydessä. Niin ikään tulee huomioida, että vastustaja on joutunut jättämään ottelun kesken taklauksen seurauksena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden TUTO Hockeyn Juho Mäkelälle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: