Joonas Niemelälle viiden ottelun pelikielto

30.9.2020
Joonas Niemelälle viiden ottelun pelikielto

Kiekko-Espoon Joonas Niemelälle viiden ottelun pelikielto. Niemelälle tuomittiin 26.9. pelatussa Kiekko-Espoon ja Kiekko-Vantaan välisessä ottelussa 5+20-minuuttinen rangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa K-Vantaan pelaaja tavoittelee keskialueella kädellään roikkukiekkoa ilmasta. Pelaajan saatua kiekon haltuunsa taklaa K-Espoon Joonas Niemelä tätä tuntuvalla taklauksella tarkoituksenaan irroittaa vastustaja kiekosta ja sitä kautta jatkaa oman joukkueen hyökkäystä. Taklaus itsessään kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu suoraan vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Taklauksen voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä korostuu eritoten tilanteissa, joissa taklattava pelaaja on haavoittuvassa peliasennossa. Tässä tapauksessa taklaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Asian seuraamusharkinnassa on huomioitu, että taklaus suoritetaan kohotetulla olkavarrella, jolloin merkittävä osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan tämä tulee ottaa huomioon seuraamusta korottavana tekijänä. Kurinpitoryhmä katsoo taklauksen olleen vaarallinen ja pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todettu sekä päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät Mestiksen kurinpitolinjaukset huomioiden K-Espoon Joonas Niemelälle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus


---
Julkaisija: