Pasi Kouvalaiselle viiden ottelun pelikielto

10.3.2020
Pasi Kouvalaiselle viiden ottelun pelikielto

Peliittojen Pasi Kouvalaiselle viiden ottelun pelikielto. Kouvalaiselle tuomittiin 5 + 20 min. pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta 6.3. pelatussa Peliitat - SaPKo ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomitiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa SaPKon pelaaja pelaa keskialueella kiekon kohti vastustajan kenttäpäätyä. Välittömästi laukaistuaan kiekon taklaa Peliittojen Pasi Kouvalainen tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Taklauksen voimakkuus sekä Mestiksen seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä korostuu eritoten tämänkaltaisissa tilanteissa, joissa taklattava pelaaja on kiekon laukaisun jälkeen haavoittuvassa peliasennossa. Tässä tapauksessa taklaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että suurin osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän. Kurinpitoryhmä toteaa, että pelaajalla olisi ollut tilanteessa aika ja mahdollisuus suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa. Kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa onko konkretisoitunut vastustajan loukkaantumisena. Tämä otetaan niin ikään huomioon asian seuraamusharkinnassa.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset huomioiden Peliittojen Pasi Kouvalaiselle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: