Mikko Haaparannalle kolmen ottelun pelikielto

24.2.2020
Mikko Haaparannalle kolmen ottelun pelikielto

Ketterän Mikko Haaparannalle kolmen ottelun pelikielto. Haaparannalle tuomittiin 2 + 10min. päähän kohdistuneesta taklauksesta 21.2. Hokki - Ketterä ottelussa.

Taustaa

Tilanteen johdosta tuomittiin jäällä pieni rangaistus ja automaattinen käytösrangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Otteluvalvoja on saattanut asian Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita iso rangaistus ja pelirangaistus.

Sovellettava sääntö

Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät.

Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Johtopäätökset ja seuraamus

Tilanteessa Hokin pelaaja syöttää omalla puolustusalueella kiekon alaspäin. Selvästi kiekosta luopumisen jälkeen Ketterän Mikko Haaparanta taklaa tätä. Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu osin vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Mestiksen seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaustilanteessa Haaparannan peliasento ojentuu ylöspäin, mikä osaltaan aiheuttaa kontaktin osumisen vastustajaa päähän. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan tämä tulee ottaa huomioon seuraamusta korottava tekijänä.

Seuraamusharkinnassa on niin ikään otettu huomioon, että taklaus täyttää edellä todetun lisäksi myös sääntökirjan 153 kohdan tarkoittaman myöhästyneen taklauksen tunnusmerkistön, mikä osaltaan tekee siitä piittaamattoman ja vaarallisen.

Edellä todetuin perustein Ketterän Mikko Haaparannalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: