Jesse Liuksialalle kolmen ottelun pelikielto

21.2.2020
Jesse Liuksialalle kolmen ottelun pelikielto

Peliittojen Jesse Liuksialalle kolmen ottelun pelikielto. Liuksialalle tuomittiin 5 + 20 min. pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 19.2. Jokipojat - Peliitat ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa Jokipoikien pelaaja nostaa kiekollisena hyökkäystä ylöspäin ja saavuttaessaan punaviivan syöttää kiekon eteenpäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Peliittojen Jesse Liuksiala tätä tuntuvalla taklauksella. Taklaus suoritetaan taklattavissa olevaan pelaajaan. Liuksialan asento ei myöskään nouse taklauksen yhteydessä. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaustilanteessa Liuksialan olkapää osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa, kuin puhdas taklaus päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut seuraamusharkinnassa huomioon, että merkittävä osa varsin painavan taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän. Niin ikään tulee huomioida, että vastustaja on joutunut jättämään pelin kesken taklauksen seurauksena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden pelaajalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: