Julius Marvalle kolmen ottelun pelikielto

18.2.2020
Julius Marvalle kolmen ottelun pelikielto

SaPKon Julius Marvalle kolmen ottelun pelikielto. Marvalle tuomittiin 5 + 20 min. laitataklauksesta 15.2. SaPKo - KOOVEE ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle on tuomittu jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus laitataklauksesta. Sääntökirjan 119 kohdan mukaan laitataklauksessa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Edelleen säännön 119 kohdan ii mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Asiassa saadun näytön perusteella KOOVEE:n pelaaja pysäyttää ns. rännikiekon SaPKon puolustusalueella laidan tuntumassa pelaten kiekon saman tien ylöpäin. Välittömästi kiekosta luopumisen jälkeen taklaa SaPKon Julius Marva tätä voimakkaalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan vastustajaan, jonka niin ikään täytynyt olla tietoinen tilanteeseen tulevasta pelaajasta.

Taklaustilanteessa vastustaja on siinä määrin irti laidasta, että kontakti aiheuttaa tämän voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Näin kyseessä on edellä kuvattu sääntökirjan tarkoittama laitataklaus, ja siten rangaistava teko. Kurinpitoryhmä katsoo, että pelaajan olisi tullut tiedostaa vastustajan etäisyys laidasta. Taklauksessa käytetty vauhti ja voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä pitää tekoa siinä määrin vaarallisena ja piittaamattomana, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Asian seuraamusharkinnassa on huomioitava, että taklaus kohdistuu suoraan taklattavan pelaajan selkään. Vaikka taklattava pelaaja kääntyy hieman ennen taklausta, katsoo kurinpitoryhmä, että Marvalla on ollut riittävä aika reagoida asennon muutokseen. Näin teko täyttää laitataklauksen ohella sääntökirjan 123 kohdan mukaisen selästä taklauksen tunnusmerkistön. Kurinpitoryhmä katsoo seuraamusharkinnassa korottavaksi tekijäksi niin ikään sen, että taklaava pelaaja korostaa kontaktia työntämällä vastustajaa yläselästä, mikä osaltaan edesauttaa vastustajan vaarallista iskeytymistä laitaa vasten.

Edellä kuvatuin perustein SaPKon Julius Marvalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: