Oliver Kiljuselle yhden ottelun pelikielto

10.2.2020
Oliver Kiljuselle yhden ottelun pelikielto

Kiekko-Vantaan Oliver Kiljuselle yhden ottelun pelikielto. Kiljuselle tuomittiin 5 + 20min. korkeasta mailasta 7.2. pelatussa Kiekko-Vantaa - IPK ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 143 kohdan mukaisen korkean mailan määritelmässä todetaan seuraavasti: pelaaja pitää mailaansa tai sen osaa hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla vastustajaan. Samaisen säännön iii kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa korkean mailan rikkeellä,
tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Vantaan Oliver Kiljunen koittaa nostaa mailaa vastustajan pelaajalta, joka samaan aikaan yrittää saada kiekkoa halutuunsa. Mailan nosto kuitenkin epäonnistuu, ja Kiljusen maila nousee suoraan tuntuvalla voimalla vastustajan kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama korkea maila, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, että pelaaja on lähtökohtaisesti aina vastuussa omasta mailastaan. Vaikka tässä tapauksessa tekoa itsessään ei voida pitää tahallsina, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Ottaen huomioon kasvoihin kohdistuneen iskun voimakkuuden sekä vastaaviin tekoihin liittyvän loukkaantumisriskin, katsoo kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todettu huomioiden K-Vantaan Oliver Kiljuselle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: