Jyri Junnilalle yhden ottelun pelikielto

3.2.2020
Jyri Junnilalle yhden ottelun pelikielto

Hokin Jyri Junnilalle yhden ottelun pelikielto. Junnilalle tuomittiin 2 + 10 min. pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 1.2.2020 pelatussa Hokki - KOOVEE ottelussa.

Taustaa

Tilanteesta tuomittiin jäällä pieni rangaistus ja automaattinen käytösrangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Otteluvalvoja on saattanut asian Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

KURINPITOPÄÄTÖKSEN PERUSTELU

Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa KOOVEE:n pelaaja lähtee kiekollisena nostamaan hyökkäystä omalta puolustusalueelta laidan tuntumassa. Noin siniviivan kohdalla tulee Hokin Jyri Junnila tilanteeseen takakarvaajana ja taklaa KOOVEE:n pelaajan irti kiekosta. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Vaikka taklausta muutoin voidaan pitää asianmukaisesti suoritettuna, osuu se kuitenkin vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Kontaktin voimakkuus sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden kurinpitoryhmä katsoo, että teosta tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä esitetyin perustein Hokin Jyri Junnilalle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: