Olli-Petteri Viinikaiselle neljän ottelun pelikielto ja Oskari Kalajanniskalle kahden ottelun pelikielto

17.1.2020
Olli-Petteri Viinikaiselle neljän ottelun pelikielto ja Oskari Kalajanniskalle kahden ottelun pelikielto

KeuPa HT:n Olli-Petteri Viinikaiselle neljän ottelun pelikielto ja Oskari Kalajanniskalle kahden ottelun pelikielto. Molemmille tuomittiin 5+20 pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 15.1.2020 pelatussa SaPKo - KeuPa HT ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa SaPKon pelaaja taistelee kiekosta vastastajan pelaajan kanssa KeuPa HT:n puolustuspään kulmauksessa. Tilanteeseen tulee, niin ikään KeuPa HT:n Olli-Petteri Viinikainen, joka taklaa SaPKon pelaajaa. Taklaus suoritetaan taklattavissa olevaan pelaajaan. Pelaajan vauhtia taklaustilanteessa ei voida myöskään pitää ylimitoitettuna. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin kiistatonta, että taklauksessa Viinikaisen olkapää osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvä seuraamuskäytäntö huomioiden tilanteesta tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että tilanteessa pelaaja korostaa taklausta selkeästi ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan tämä tulee ottaa huomioon seuraamusta korottavana seikkana. Niin ikään tulee huomioida, että pelaajan luistimet irtoavat taklaushetkellä jäästä, mikä osaltaan aiheuttaa taklausen osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän. Kurinpitoryhmä on seuraamusharkinnassa kiinnittänyt huomioita myös siihen, että taklaava pelaaja tulee tilanteeseen kolmantena pelaajana, jonka myötä kiekosta kamppaileva vastustajan pelaaja on ollut tilanteessa osin haavoittuvassa asennossa. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että pelaajalla olisi ollut tilanteessa kaikki mahdollisuuden suorittaa taklaus sääntöjen puitteissa.

Edellä todettu huomioiden KeuPa HT:n Olli-Petteri Viinikaiselle määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.


Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa SaPKon pelaaja saa irtokiekon omalla puolustusalueella aloituspisteiden välissä, ja pelaa välittämästi kiekon yhdellä kosketuksella eteenpäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta, taklaa tilanteeseen tuntuvalla tilannenopeudella tullut Oskari Kalajanniska tätä. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta ja vielä taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan on selvää, että tilanne ja siten myös kontakti on tullut taklaavan pelaajan eteen verraten nopeasti. Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan kuitenkin lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Niin ikään kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Päähän kohdistuneen kontaktin voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä toteaa teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä humioon taklaavan pelaajan lievän peliasennon nousun taklaushetkellä, mikä osaltaan on aiheuttanut kontaktin osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden KeuPa HT:n Oskari Kalajanniskalle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: